top of page

בוגר תואר ראשון בחשבונאות כלכלה וחוכמת ישראל  - אוניברסיטת בר אילן.
בעל מעל ל - 30 שנות ניסיון בתחומי המיסים והשרותים הפיננסיים השונים.

שימש כרואה חשבון מבקר של רשויות מקומיות ומועצות אזוריות מטעם משרד הפנים,
שימש כמרצה ומלווה לרואי חשבון בנושא עבודת ביקורת רואה החשבון ברשויות השלטון המקומי 
מטעם משרד הפנים.
ניהל את היחידה למימון בחירות ברשויות המקומיות בישראל. 

רו"ח אבנר בן פורת

מייסד ומנכ"ל

בעל תואר ראשון במנהל עסקים התמחות בחשבונאות - המסלול האקדמי המכללה למנהל.

בוגר לימודי תעודה מיסוי היחיד וחברות - לשכת רואי חשבון לישראל. 

רו"ח אייל בן פורת
bottom of page