top of page

משרדינו מספק שירותים שונים בתחומי החשבונאות והמיסוי כדלהלן:

 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות

 • עריכת דוחות כספיים לעצמאים

 • עריכת והגשת דוחות שנתיים לבעלי מניות ועצמאים

 • עריכת דוחות הצהרת הון לעצמאים ומנהלי חברות

 • ייעוץ וליווי עסקי לחברות פרטיות ועצמאים

 • ייעוץ מיסוי לחברות פרטיות ועצמאים

 • ניתוח דוחות כספיים וכדאיות השקעה

 • ייצוג נישומים אל מול רשויות המס השונות

 • שרותי הנהלת חשבונות - כפולה וחד צידית

 • שרותי חשבות שכר

 • בדיקה וטיפול בהחזרי מס לשכירים 

bottom of page